Om Userneeds

Hos Userneeds vet vi at både historien og fremtidsvisjoner er viktige. Vår kjerneforretning i dag er online-markedsundersøkelser og denne er raffinert gjennom mer enn ti år.

OmUserneedsIde

Nedenfor kan du lese mer om hvor vi kommer fra og hva som i dag er vår visjon i markedet.

Userneeds ble stiftet i 2001 og vi har fra starten av vært fokusert på online-analyse; først som konsulenthus innenfor usability-rådgivning og siden som fokusert leverandør av webbaserte spørreskjema-undersøkelser. 

Denne utviklingen førte i 2006 til massive investeringer i utviklingen av Userneeds' organisasjon og kompetanser. En lang rekke av Userneeds' medarbeidere har en langvarig universitets- eller handelshøyskoleutdannelse. Våre medarbeidere arbeider med å sikre kvaliteten av virksomhetens paneler, de individuelle stikkprøver og de spørreskjemaer som sendes til panelmedlemmene.

De seneste år har Userneeds ekspandert kraftig med store forbrukerpaneler i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Sveits og Irland. Størrelsen av panelene gir Userneeds en unik mulighet til å gjennomføre undersøkelser av spesifikke segmenter i befolkningen. Våre kunder får adgang til verdifulle og umiddelbart brukbare opplysninger om nettopp deres målgruppe. 

Userneeds' kunder teller blandt annet større danske og internasjonale analyseinstitutter og organisasjoner med egne analysekompetanser. Den type kunder tillater oss å fokusere på det vi er best til - levering av online intervjuer fra de personene som har valgt å være en del av et av våre paneler.

Userneeds er i dag en av Nordens ledende leverandører av datainnsamling til profesjonelle brukere av markedsanalyse. Userneeds er en seriøs drevet virksomhet hvor kvalitet, vekst og profesjonalisme er sentrale nøkkelord. Userneeds ambisiøse målsetninger har så ført til at Userneeds er blitt kåret som Gazellevirksomhet i flere år i strekk.

Userneeds er medlem av den europeiske organisasjon for analyseinstitutter ESOMAR, som sikrer at Userneeds undersøkelser og analyser alltid lever opp til de strengeste kvalitetskrav som angår den faglige standard og videnskaplige metode.